Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Jebel