INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA CARE ARE CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE PLATFORMA, PARCARI SI ACCESE, SCOALA, GRADINITA, CRESA, SALA DE SPORT IN COMUNA JEBEL, JUDETUL TIMIS"