Primăria Jebel județul Timiș

PROCES VERBAL privind finalizarea selectiei dosarelor candidatilor care participa la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general UAT Jebel