Primăria Jebel județul Timiș

PROCES VERBAL privind finalizarea selectiei dosarelor candidatilor la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie